Polttoaineen kiertohuuhtelu

Kiertohuuhtelumenetelmällä voidaan saastunut polttoaine saada käyttökelpoiseksi. Polttoainetta kierrätetään suodatuslaitteiston läpi (vrt.keinomunuainen), jolloin eri vaiheissa polttoaineesta poistetaan kaikki vapaa vesi, bakteerikasvusto sekä kiinteät partikkelit (Esim. metallit, ruoste, hiekka). Polttoaineeseen sitoutunut, emulsifioitunut vesi saadaan poistettua standardin mukaiseen arvoon 200ppm. Kiinteät partikkelit suodatetaan arvoihin 1µm-5µm käytetyn moottoritekniikan vaatimusten mukaan,

Suodatusyksiöiden käyttö valitaan polttoaineen joukossa olevan vesi-ja epäpuhtauksien määrän mukaan niin, että suuret vesimäärät ja kiinteät massat separoidaan ensin, jonka jälkeen suoritetaan ns. mikrofiltterointi tavoitearvoihin. Tällä säästetään aikaa ja turhia kustannuksia.

Kiertohuuhtelun jälkeen tulee puhdistettuun ja vedettömään polttoaineeseen lisätä biosidi, jolla varmistetaan bakteeritartunnan hävittäminen tankista ja polttoaineesta. Tartunnan asteesta riippuen valitaan oikea seossuhde biodisia käytettäväksi ensimmäiseen tankkaukseen ja seuraaviin täyttöihin. Jatkuvaa biosidin käyttöä emme suosittele; jatkuva käyttö saattaa synnyttää vastustuskykyisen bakterikannan ja toisaalta biosidien teho heikkenee ajan kanssa.

Kiertohuuhtelun kustannukset:

Itse huhteluprosessi on melko nopea ja edullinen toteuttaa, olettaen, että tankkien lähelle saadaan kuljetettua kalusto ja että tankkeihin pääsy on melko esteetöntä.

Kiertohuuhtelun etuja:

Polttoaine saadaan palautettua uudelleen käyttöön (säästetään sekä saastuneen polttoaineen hävityskustannukset, että uuden polttoaineen hankintahinta). Ainoa prosessista tuleva jäte on prosessista poistettu vesi ja kiinteä sakka, jotka toimitetaan hävitettäväksi.

Kiertohuuhtelu ei sovellu mikäli;

Tankkeihin pääsy on rajoittunutta (puuttuvat huoltoluukut tai liian ahtaat muut läpiviennit), näissä tapauksissa joudutaan tekemään tankkeihin huoltoluukut tai poistamaan ne kokonaan puhdistusta varten.