Tankista suodatettua bakteerikasvustoa

Ympäristönsuojeleminen on positiivinen asia. Päästöjen rajoittaminen on pakottanut polttoainetuottajat ja moottorivalmistajat keksimään menetelmiä joiden avulla yhä tiukentuvat päästörajoitteet voidaan saavuttaa. Diesel-ja polttoöljyissä tämä on tuounut mukanaan yhä lisääntyvän bio-osuuden kasvattamisen ja rikkipitoisuuksien laskun. Moottoripuolella on siirrytty yhä polttoainetaloudellisempiin ja vähemmän saastuttaviin ratkaisuihin.

Tällä sinänsä myöteisellä kehityksellä on ollut kuitenkin kääntöpuolensa, josta ovat joutuneet kärsimään juuri tuotteiden loppukäyttäjät.

Polttoainepuolella bio-osan kasvattaminen ja rikin vähentäminen päästörajoitusten paineessa ovat samalla aiheuttaneet sen, että nykyiset polttoaineet sitovat itseensä huomattavasti suurempia määriä kosteutta ja ovat alttiimpia mikrobien hyökkäyksille. Lopputuloksena on valitettavan usein em. syistä johtuen veden ja dieselbakteerien tuottaman kasvuston esiintyminen polttoainetankeissa.

Samaan aikaan kun polttoaineiden säilyvyys on huonontunut ja niiden sisältämän veden ja erilaisten epäpuhtauksien määrä lisääntynyt on moottoripuolella jouduttu tekemään ratkaisuja, joissa polttoainejärjestelmien toleranssit ovat pienentyneet merkittävästi.

Lopputuloksena valitettavan usein käyntihäiriöitä, koneiden sammumisia ja moottoririkkoja.